Veiledning til valg av kredittkort

De fleste vet godt hva et kredittkort er, og ikke minst hva det kan. Veldig mange eier kanskje også allerede et eller flere kredittkort eller kjenner i hvert fall noen som gjør det. Men det er allikevel ganske relevant å veldig kort slå fast hva et kredittkort egentlig er. Det tjener i svært høy grad et vesentlig formål i forhold til denne veiledningen.